Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Agentúra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta, ako aj s opatrovateľskou starostlivosťou.

Sestry svojou odbornosťou vedia zaručiť kvalitnú starostlivosť, sú k dispozícii na telefóne aj mimo pracovnej doby. Návšteva je realizovaná v pohodlí vášho domova. Sestra pracuje v rámci svojich kompetencii vyplývajúcich z vyhlášky č.95/2018 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

Ošetrovateľské výkony

 • Hygiena na lôžku / celkový kúpeľ
 • Starostlivosť o permanentný katéter/ cievkovanie ženy
 • Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu, tracheostomickú kanylu
 • Polohovanie pacienta
 • Klyzma
 • Meranie fyziologických funkcii
 • Výmena stomického setu /ošetrovanie kolostómie
 • Aplikácia liečiva pod kožu, do svalu, do žili
 • Podávanie infúzie
 • Ošetrenie dekubitu
 • Ošetrenie rán
 • Vyšetrenie moču- indikátorovým papierikom
 • Odber krvi + transport do laboratória
 • Kontrola glykémie prípadne zapožičanie glukomeru
 • Aplikácia biolampy
 • Odsávanie pacienta

Pri ošetrovaní používame a zapožičiavame:

 • antidekubitárne matrace
 • antidekubitárne pomôcky
 • elektrostimulátor- TENS
 • glukomer
 • tlakomer
 • rehabilitačné pomôcky