Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Kontakt

Mgr. Dominka Macalová
0908290088

Mgr. Simona Ághová
0908291427

Poliklinika Zlaté Moravce
Bernolákova 24, 4.poschodie