Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Liečebná rehabilitácia

je realizovaná pod vedením kvalifikovaného fyzioterapeuta, ktorý u každého pacienta postupuje samostatne.


Fyzioterapeut realizuje:

  • Posúdenie zdravotného stavu, odborná inštruktáž a realizácia výkonu podľa zdravotného stavu klienta
  • Liečebná telesná výchova– liečba po úrazoch, operáciách, cievna gymnastika, dychová gymnastika, vertikalizácia, izometria
  • Mäkké mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch
  • Elektroliečba – TENS
  • Ultrazvuk
  • Biolampa – liečba svetlom
  • Parafínový zábal
  • Lymforenáž
  • Klasická masáž