Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Náš tím

Náš tím je zložený zo sestier špecialistiek, fyzioterapeutov, opatrovateliek a spolupracujeme aj so sociálnymi pracovníkmi a vašimi lekármi.

Sestry

Sestry svojou odbornosťou vedia zaručiť kvalitnú starostlivosť, sú k dispozícii na telefóne aj mimo pracovnej doby. Návšteva je realizovaná v pohodlí vášho domova. Sestra pracuje v rámci svojich kompetencii vyplývajúcich z vyhlášky č.95/2018 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

Fyzioterapeuti

Fyzioterapeut realizuje:

 • masáže
 • individuálnu dychovú gymnastiku (najmä po covide)
 • individuálnu telesnú výchovu
 • mäkké mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch
 • tens – elektrostimulátor
 • biolampa – liečba svetlom
 • rehabilitácia po operácii, úraze, po cievnych príhodách
 • individuálna liečebná telesná výchova: Špeciálna systematická liečba porúch centrálneho a periférneho systému
 • Nácvik kontinencie

Opatrovateľky

Okrem iného vám ponúkame aj opatrovateľskú službu. Rozdiel spočíva v tom že:

 • sestra pracujúca v ADOS klientovi poskytuje ošetrenie v rámci svojich kompetencii (ošetrenie rány, aplikácia injekcie, infúzie)
 • opatrovateľka má príslušné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie starostlivosti, prípadne absolvovala akreditačný kurz opatrovania. Je nápomocná v domácnosti u klienta na 2-3 hodiny podľa dohody.