Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Opatrovanie

Okrem iného vám ponúkame aj opatrovateľskú službu. Rozdiel spočíva v tom že:

  • sestra pracujúca v ADOS klientovi poskytuje ošetrenie v rámci svojich kompetencii (ošetrenie rány, aplikácia injekcie, infúzie)
  • opatrovateľka má príslušné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie starostlivosti, prípadne absolvovala akreditačný kurz opatrovania. Je nápomocná v domácnosti u klienta na 2-3 hodiny podľa dohody.