Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Služby

Radi vám poskytneme bližšie informácie telefonicky. Pri prvom kontakte si prosím pripravte:

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • adresu pacienta
  • zdravotnú poisťovňu
  • meno ošetrujúceho lekára
  • diagnózu
  • popis zdravotného stavu

Obväzový materiál, masti, pasty a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky, predpisuje váš lekár – je to hradené zo zdravotného poistenia. Agentúra nemá právo predpisovať. V prípade potreby vieme všetko potrebné zabezpečiť aj my, v tom prípade si materiál pacient hradí sám.

Ošetrovateľstvo

Ošetrovanie poskytuje sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Zabezpečujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácií s ambulantnou, ústavnou starostlivosťou aj s opatrovateľskou starostlivosťou.

Liečebná rehabilitácia

Rehabilitácia je realizovaná pod vedením kvalifikovaného fyzioterapeuta, ktorý u každého pacienta postupuje samostatne.

Opatrovanie

Okrem iného vám ponúkame aj opatrovateľskú službu. Opatrovateľka má príslušné vzdelanie. Je nápomocná v domácnosti u klienta na 2-3 hodiny podľa dohody.

Sociálne poradenstvo

Spolupracujeme aj so sociálnymi pracovníkmi príslušných inštitúcii s ktorými vám pomôžeme komunikovať a vybaviť za vás.